Groenestein en Schouten Financiele Diensten Hypotheken voor uw hypotheek in Zandvoort
Disclaimer

Deze website is eigendom van Groenestein & Schouten Financiële Diensten. Gebruik van deze website of informatie daarvan houdt in dat gebruiker akkoord gaat met de in deze disclaimer genoemde condities en voorwaarden.

Inhoud en aansprakelijkheid
Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. De verstrekte informatie (ook de tekst van deze disclaimer) is indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Tevens is deze informatie niet persoonlijk afgestemd. Groenestein & Schouten Financële Diensten sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van de activiteiten, die worden ondernomen op basis van deze website.
De door Groenestein & Schouten Financële Diensten verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Groenestein & Schouten Financële Diensten.
De informatie, die u ter beschikking wordt gesteld, mag u uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U mag de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken, in het bijzonder niet de commerciele exploitatie van deze informatie.

Gerelateerde websites
Verwijzingen naar websites van derden, worden slechts geboden uit gemak voor de gebruiker. Groenestein & Schouten Financële Diensten heeft geen invloed op deze websites en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. Tenslotte staat Groenestein & Schouten Financële Diensten niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites.

Verwijzingen naar de website van Groenestein & Schouten Financiële Diensten, zonder schriftelijke toestemming, is niet toegestaan.

 

© Groenestein & Schouten Financiële Diensten | Ontwerp: Peggy Schouten | Technische realisatie: Coco Nuts Hosting