Groenestein en Schouten Financiele Diensten Hypotheken voor uw hypotheek in Zandvoort
Goed financieel advies op maat

Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht goed voor onze klanten te zorgen. Dat noemen we zorgplicht. Wij zorgen ervoor dat we aan u een product adviseren dat goed bij u past.

Een goed advies begint met een gedegen inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Dit doen wij middels een klantprofiel, wat wij samen met u invullen. Op basis van dit profiel worden verschillende scenario's doorgerekend en wordt het advies voor u opgesteld. Hierbij worden met name naar de kosten en het risico gekeken, zodat u zich ook bewust bent van de mogelijke consequenties van het advies. .

Dit klantprofiel, het advies en de gevens over het eventueel verkochte product, dienen wij minimaal een jaar te bewaren, volgens de Wet financieel toezicht.

 

© Groenestein & Schouten Financiële Diensten | Ontwerp: Peggy Schouten | Technische realisatie: Coco Nuts Hosting