Groenestein en Schouten Financiele Diensten Hypotheken voor uw hypotheek in Zandvoort
Wij zijn integer en voldoen aan onze zorgplicht

Per 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De wet vervangt acht toezichtwetten, waaronder de Wet financiële dienstverlening (‘Wfd’). Deze wetten zijn bedoeld om de consument te beschermen en hebben als kernbegrippen "integriteit" en "zorgplicht". Alle financiële dienstverleners hebben vanaf 1 januari 2007 een vergunning op basis van de Wft nodig, verstrekt door de Autoriteit Financiele Markten.

Om een vergunning te verkrijgen, worden aan de financiele dienstverlener voorwaarden gesteld op het gebied van:

  • betrouwbaarheid
  • deskundigheid / vakbekwaamheid
  • transparantie
  • integere bedrijfsvoering
  • beroepsaansprakelijkheid
  • zorgplicht

Groenestein & Schouten Financiële Diensten onderschrijft dit alles en voldoet aan deze regels. Ons bedrijf is in het bezit van deze vergunning onder registratienummer 12019989.

Wij zijn in het bezit van een vergunning van de AFM en dit houdt in dat wij voldoen aan alle voorwaarden wat betreft betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie, integriteit, aansprakelijkheid en zorgplicht.

 

© Groenestein & Schouten Financiële Diensten | Ontwerp: Peggy Schouten | Technische realisatie: Coco Nuts Hosting